Bu Sayfa bas

Program

26 Mart 2014 – Çarşamba

 

Salon 1 Salon 2
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:20 Açılış Töreni
09:20-10:20 Genel konular
Oturum Başkanı: Dr. Emine Suskan
Türkiye’de Çocuk Acil Tıp GelişimiDr. Nedret Uzel
Triyaj uygulamalarıDr.Deniz Tekin
10:20-11:20 Solunum
Oturum Başkanı: Dr. Durgül Yılmaz
Çocuklarda akut solunum sıkıntısı/ yetmezliğinin değerlendirilmesi – Dr. Okşan Derinöz
Enfeksiyöz hava yolu acilleri – Dr. Gönül Tanır
11:20-11:40 Kahve Kahve
11:40-12:30 Resususitasyon
Oturum Başkanı:Dr. Fikret Bildik
Acil endotrakeal entübasyon - Dr. Benan Bayrakçı
Zor hava yolu yönetimi – Dr. Hakan Topaçoğlu
Nöroloji
Oturum Başkanı: Dr. Nedret Uzel
Akut bilinç değişikliği nedenleri ve yönetimi -Dr. Eylem Ulaş Saz
Baş ağrısı ve baş dönmesi olan çocuğa yaklaşım. Ne zaman görüntüleme?- Dr.Murat Derbent
12:30-13:20 Enfeksiyon
Oturum Başkanı: Dr. Güldane Koturoğlu
Ateşi olan çocuk – Dr. Ateş Kara
Akut gastroenterit ve tedavisi – ORS ? Sıvı tedavisi? Çinko ve probiyotik kullanımı? - Dr. Nazan Dalgıç Karabulut
Olgularla kardiyak aciller
Oturum Başkanları:Dr. Semra Atalay, Dr. Sedef Tunaoğlu
Yaşamı tehdit eden ritim bozuklukları- Dr. Serdar Kula       Kardiyak kaynaklı siyanozu olan  çocuğun değerlendirilmesi- Dr. Selman Vefa Yıldırım
13:20-14:00 Yemek Yemek
14:00-14:50 Travma
Oturum Başkanı: Hakan Topaçoğlu, Benan Bayrakçı
Hemodinamik olarak stabil olmayan travma hastasına yaklaşım – Dr. Onur Polat
Kafa travması yönetimi ve acil servisten taburculuk kriterleri – Dr. Durgül Yılmaz
Sıvı
Oturum Başkanları: Dr. Ayfer Keleş, Dr. Eylem Ulaş Saz
Çocuk acilde ve kritik hasta transportunda hipertonik salin kullanımı- Dr.İsa Kılıçaslan
Kritik hastada sıvı resustasyonunda ne kullanalım?;  Kristaloid mi? Kolloid mi?- Dr.Gül Pamukçu Günaydın
14:50-15:50 Psikososyal konular
Oturum Başkanları: Emine Suskan
Ne zaman çocuk istismarı akla gelmeli? – Dr. Güldane Koturoğlu
Bebeğim maviye döndü! Açıkça yaşamı tehdit eden olaylar – Dr. Okşan Derinöz
Cinsel istismar olgusunun acil servis yönetimi - Dr. Figen Şahin
Semptomdan tanıya
Huzursuz çocuk – Dr. Aslı Aslan
Topallayan çocuk – Dr. İnci Arıkan
Hışıtılı çocuk – Dr.Serap Özmen
15:50-16:10 Kahve Kahve
16:10-17:00 Konferans:
Anaflaksi – Dr. Arzu Bakırtaş
Acilde olmazsa olmaz:Adrenalin! – Dr.Sinan Oğuz
Konferans
Acil serviste lab. tetkiklerinin yorumlanması -Dr. Özlem Gülbahar
Olgularla radyolojik aciller-Dr. Suat Fitöz
17:00-18:00 Videolarla acil uygulamalar - Dr. Okşan Derinöz

27 Mart 2014 – Perşembe

Salon 1 Salon 2
08:30-09:30 Resususitasyon
Oturum başkanları: Durgül Yılmaz
Resussitasyonda oksijen tedavisi: Daha fazlası daha iyi değildir! Dr. Özlem Tekşam
Daha az daha iyi olabilir! Masif sıvı resususitasyonunda kardiyak değerlendirme – Dr.Tayfun Uçar
Endokrin-Metabolizma
Oturum Başkanı: Merih Berberoğlu
Hiperglisemik hastaDr. Zeynep Şıklar
Acil Serviste nezaman metabolik hastalık düşünelim? Postmortem örnekleme- Dr. Leyla Tümer
09:30-10:20 Nöroloji
Oturum Başkanı:
Akut paralizili çocuğa yaklaşım - Dr.Serap Teber
Acilde kazanılmış tortikolis - Dr. Emine Suskan
Yenidoğan
Oturum Başkanı: Yıldız Atalay
İlk 28 gün acilleri (Sepsis, Aort Koarktasyonu, KAH, Metabolik hastalıklar)- Dr. Esra Özer
Yenidoğan sarılığı acilde değerlendirilmeli mi?-Dr. Ömer Erdeve
10:20-11:10 Hematoloji- Onkoloji
Oturum Başkanı: Dr.Aynur Oğuz
Hangi hastalıklarda malignite düşünelim? –  Dr. Güçlü Pınarlı
Hematolojik ve onkolojik aciller: Tedavide inciler ve güncelleme - Dr.Nurdan Taçyıldız
Sıvı-Elektrolit
Oturum Başkanı: Dr. Nedret Uzel
Olgularla asit baz bozukluklarına yaklaşım- Dr.Zübeyde Gündüz
Sık karşılaşılan elektrolit bozuklukları (Sodyum ve Potasyum)- Dr. Oğuz Söylemezoğlu
11:10-11:30 Kahve Kahve
11:30-12:30 Enfeksiyon
Oturum Başkanı: Ateş Kara  
Ventrikuloperitoneal şantlı çocuk: Şant enfeksiyonu mu? Dr. Nazan Dalgıç Karabulut
Acil serviste akut faz reaktanlarının değerlendirilmesi (CRP, hs-CRP, sedimentasyon, prokalsitonin yeri) Dr. Anıl Tapısız
Hastane öncesi bakım
Oturum Başkanı: Ahmet Demircan
Konjenital Kalp Hastalığı olan pediatrik hastaların transportu (kara ve hava ambulansları) -Seracettin Çom
Pediatrik hastalarda hastane öncesi ventilatör kullanımı – Levent Ender
Travmalı çocuğun stabilizasyonu ve transportu-Prm. Süleyman Yavuz
12:30-13:20 Nefroloji
Oturum Başkanı: Oğuz Söylemezoğlu
Çocuk Acilde Hipertansif Çocuğun Yönetimi - Dr. Anıl Er
Akut böbrek yetmazliği – Dr. Kibriya Fidan
Ağrı
Oturum Başkanı: Durgül Yılmaz
Çocuklarda ağrı değerlendirilmesi ve ağrı skorlamaları  Dr. Didem Akçalı
Olgu sunumları ile girişimsel işlemlerde sedasyon analjezi Dr.Hülya Çelebi
13:20-14:00 Yemek Yemek
14:00-14:40 Konferans
Çocuk acilde akılcı ilaç kullanımı Dr. Deniz Tekin
Konferans
Septik şok yönetiminde güncel klavuzlar- Dr. Bülent Karapınar
14:40-15:40 Medigolegal konular
Oturum Başkanı: Birol Demirel
Çocuk hasta ve aileleri ile iyi iletişim ve uygun belgelemenin önemi - Dr.Rayhan Bozabalı
Malpraktis mi? Komplikasyon mu?- Dr. Ali Rıza Tümer
Semptomdan tanıya
Göğüs ağrısı olan çocuk-Dr. Bedri Aldudak
Karın ağrısı olan çocuk- Dr. Zarife Kuloğlu
Senkop- Dr.Emine Polat
15:40-16:00 Kahve Kahve
16:00-16:50 Adolesan
Oturum Başkanı: Merih Berberoğlu
Jinekolojik sorunlar- Dr.Orhan Derman
Çocuk ve ergenlerde Suicidal davranışlar- Dr.Devrim Akdemir
Konferans
Afet  ve Hastaneler – Dr. Mehmet Çetin   Salgın Hastalıklarda acil servis hazırlığı nasıl olmalıdır?- Dr. Hasan Tezer
16:50-17:50 Videolarla acil uygulamalar- Dr. Deniz Tekin POSTER SUNUM

28 Mart 2014 – Cuma 

Salon 1 Salon2-Hemşirelik Sempozyumu
08:30-09:30 Cerrahi aciller
Oturum Başkanı: Güldane Koturoğlu
Çocuk acilde “zaman” ın önemli olduğu cerrahi acil durumlar!: Ne zaman çocuk cerrahisi konsultasyonu - Dr. Aydın Yağmurlu
Ürolojik aciller-  Dr.Berk Burgu
Açılış
09:30-10:20 Zehirlenme
Oturum Başkanı: Nedret Uzel, Durgül Yılmaz
Antidotlar- Parasetamol zehirlenmesi, Organik fosfor zehirlenmesi- Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik
Karbonmonoksit zehirlenmesi-Dr. Çetin Kaymak
Çocuk Acil Bakım Hemşireliği
Tarihsel gelişim süreci – Öğr. Gör. Dr. Nazan  Çalbayram
Çocuk Hastaya Hemşirelik YaklaşımıÖğr.Gör.Dr. Handan Oktay
10:20-11:10 Çevresel aciller
Oturum Başkanı: Emine Suskan
Kuduz riskli ısırıklar ve profilaksi Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu
Yanık ve yanık bakımı Dr. Emrah Şenel
Çocuk Acilde enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol altına alınması - Hemşire Fatma Şanal
11:10-11:30 Kahve Kahve
11:30-12:10 Kapanış Solunum ile ilgili acil durumlar- Öğr. Gör. Dr. Naime Altay
12:10-12:50 Nöbet geçiren çocukYard. Doç.Dr. Ebru Törüner
12:50-13:30 Yemek Yemek
13:30-14:20 Temel ve ileri yaşam desteğinde hemşire sorumluluğu- Yrd.Doç.Dr. Dilek Yıldız
Acil arabası ve kontrolü ve organizasyonu-Hemşire Öznur Berber
14:20-15:10 Sıvı elektrolit dengesizlikleri -Yrd.Doç.Dr. Berna Fidancı
Acil ilaçların hazırlanması ve kullanımı-Doç.Dr. Figen Işık Esenay
15:10-15:30 Kahve Kahve
15:30-16:20 Zehirlenmelere genel yaklaşımı - Hem.Kader Aydoğan
Zehirlenmelerde sık kullanılan antidotlarHemşire Emel Gören Pazarlı
16:20-17:00 Kapanış

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cocukaciltipkongresi.org/program/