Bu Sayfa bas

Çocuk Acil Tıp Kongresi – Davet

Kongre programı ve sunumlara BURADAN ulaşabilirsiniz.
Poster sunumlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

Değerli meslektaşlarımız,

Ankara’da 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çocuk Acil Tıp Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Çocuk Acil Tıp Kongresi ve 1.Çocuk Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu’na sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız.

Kongre öncesinde (24-25 Mart 2014) Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Amerikan Acil Tıp Derneği (ACEP) tarafından onaylı APLS: Çocuk Acil Tıp ve ÇATD: Çocuk Acil Triyaj ve Değerlendirme kursları ile çocuk acil servis ekiplerinin tıbbi bilgi ve becerilerinin yarıştırıldığı PEDİRALLİ yapılacaktır. Kongremizin bilimsel programında çocukluk yaş grubunda sık görülen acil durumlar ve çocukluk çağı travmalarına bütüncül yaklaşımın ele alındığı panel ve konferanslar yer alacaktır.

Çocuk Acil Tıp Kongresi’nin temel amacı;

Konularında uzman akademisyenler ile acil tıp hizmeti veren değerli kurum/kuruluş temsilcileri ve uygulayıcılarını bir araya getirmek; güncel bilgiler ve deneyimler ışığında ülkemizde çocuk acil hastaya yaklaşım uygulamalarını değerlendirmektir.

Kongremizin sadece çocuk acilde çalışan sağlık personeline değil, çocuk hasta bakımı ile uğraşan tüm sağlık personeline faydalı olacağını düşünüyor ve sizlerin katılımı ile daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz.

Ankara’da sizlerle buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Doç. Dr. Okşan Derinöz                           Doç. Dr. Deniz Tekin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi               Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kongre Eşbaşkanı                                    Kongre Eşbaşkanı

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://cocukaciltipkongresi.org/